Akcja Kwitnące Serca

163

Stowarzyszenie Pro Salute organizuje Ogólnopolską Akcje Charytatywną na rzecz pozyskania funduszy na terapię i rehabilitację dla dzieci z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB i Stowarzyszenia Pro Salute pod nazwą KWITNĄCE SERCA.

Celem Akcji jest utworzenie jak największego ogólnopolskiego dywanu z serduszkowych kwiatów.

Akcja ma na celu wsparcie dzieci z dystrofią mięśniową i pokazanie im, że nie są osamotnione w swojej chorobie, że jest ogrom ludzi o wielkich sercach, którzy są z nimi, wierzą w nich i chcą im pomóc w walce z chorobą. Akcja pozwoli też na pozyskanie funduszy na terapię i rehabilitację dzieci z dystrofią mięśniową.

Placówka/osoba prywatna, która wykona największy dywan (liczy się wymiar w metrach kwadratowych, liczba kwiatów i liczba użytych serduszek) otrzyma tytuł Zwycięzcy, a koordynator akcji nagrodę indywidualną ufundowaną przez Partnerów Stowarzyszenia.

Dana placówka/osoba prywatna ma także możliwość przekazania na konto dzieci z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB i Stowarzyszenia sumy zliczonej z ogólnej liczby kwiatów z serduszek (każdy kwiatek to jeden symboliczny grosz). Przekazana kwota może również pochodzić np. ze sprzedaży kwiatów z dywanu, części dywanu lub całego dywanu w ramach akcji/aukcji charytatywnych zorganizowanych przez daną placówkę.

Brak wpłaty na konto sumy zliczonej z ogólnej liczby kwiatów z serduszek nie wyklucza nikogo z udziału w akcji.

Podsumowanie wymiaru dywanu kwiatów z serduszek, w metrach kwadratowych, odbędzie się 23.05.2019 o godz. 18:00 podczas uroczystej ceremonii otwarcia XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Życiodajna Śmierć” w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1A oraz na portalu Facebook, w mediach i stronie internetowej Stowarzyszenia.

Regulamin akcji – ze szczegółowym opisaniem warunków udziału, z wzorem robienia kwiatów, karta zgłoszenia, jest dostępny na stronie stowarzyszenia www.prosalute.com.pl, w zakładce aktualności.

Zgłoszenia udziału w akcji należy przesyłać na email – prosalute.akcje@wp.pl.