Kolory
Tekst
Strona główna Dofinansowania

Dofinansowania

Osoby niepełnosprawne, mogę ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na różnego rodzaju zadania jak:

Dodatkowo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi różne programy, które umożliwiają skorzystanie z różnego rodzaju dofinansowań. Wśród najbardziej rozpoznawalnych jest program Aktywny Samorząd, który pozwala na dofinansowanie dostosowania samochodu, naprawy wózka elektrycznego, ale również na uzyskanie wyższego wykształcenia.

Osoby ubiegające się o dofinansowanie muszą posiadać orzeczenie o:

  • stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym lub lekkim
  • zaliczeniu do jednej z grup inwalidów: I, II lub III
  • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy lub częściowej niezdolności do pracy
  • niepełnosprawności – dotyczy osób do 16 roku życia

O dofinansowanie mogą również ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w następujących rodzajach zadań:

  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
  • dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

Fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty mogą się ubiegać o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Niektóre formy dofinansowania wymagają spełnienia kryterium dochodowego. Oznacza to, że przeciętny miesięczny dochód osoby niepełnosprawnej, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

Należy pamiętać, że dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowaniu ze środków PFRON.

Aktualności dofinansowania

na zielonym tle widać biały napis S-A-M oznaczający skrót od słów samodzielność, aktywność, mobilność, a pod nim również biały napis samodzielność osób z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie do samochodu ze środków PFRON

Komu przysługuje? Dofinansowanie jest skierowane osobom niepełnosprawnym o znacznym stopniu niepełnosprawności poruszającym się na wózku inwalidzkim. Obejmuje ono dostosowanie samochodu zarówno do potrzeb kierowcy jak...
na ilustracji widać 5 plików banknotów stu złotowych, a na nich znaczek symbolizujący osobę niepełnosprawną na niebieskim tle.

Dofinansowania ze środków PFRON 2023

Wnioski na dofinansowania ze środków PFRON na cele takie jak: uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych, sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, likwidacja barier architektonicznych i technicznych oraz...
na obrazku widoczna jest prawa ręka farmaceutki, którą układa leki na półce w aptece.

Pomoc lekowa 2022-2024

Komu przysługuje? Mieszkańcy Białegostoku, Osoby w wieku emerytalnym, Przewlekle chorzy w wieku produkcyjnym, Osoby z niepełnosprawnością Kiedy? raz w miesiącu Co należy złożyć? Wniosek w Zespole...

Ulga na prąd dla osób z niepełnosprawnością

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z wyższych limitów prądy wg zamrożonych cen. Muszą jednak złożyć oświadczenie do końca czerwca 2023r. Zamrożenie cen energii elektrycznej wprowadza podpisana...
grafika programu mieszkanie dla absolwenta

Mieszkanie dla absolwenta

Skorzystaj z dofinansowania do wynajmu mieszkania lub domu na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia, nawet przez okres 36 miesięcy. Wysokość pomocy zależna jest od...

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast