Strona główna Dofinansowania Dofinansowanie do tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika

Dofinansowanie do tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika

Dofinansowanie to skierowane jest do osób niesłyszących lub niedosłyszących, które wymagają pomocy w porozumiewaniu się z otoczeniem i potrzebują usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

Kto może starać się o dofinansowanie ze środków PFRON do tłumacza migowego lub tłumacza przewodnia?

Osoba niepełnosprawna, która:

  • posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność,
  • doświadcza stale lub okresowo trudności w komunikowaniu się wynikających z niepełnosprawności.

O dofinansowanie takie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które stale lub okresowo doświadczają trudności w komunikowaniu się wynikających z rodzaju niepełnosprawności.

Tłumacz języka migowego służy pomocą osobom głuchym posługującym się polskim językiem migowym (PJM) lub systemem językowo-migowym (SJM). Tłumacz-przewodnik jest natomiast osobą wyszkoloną w zakresie specyficznych form porozumiewania się i poruszania z ludźmi głuchoniewidomymi (np. alfabet Lorma).

Usługi tłumacza migowego lub tłumacza-przewodnika, które są finansowane ze środków PFRON, może wykonywać osoba, która jest tłumaczem przysięgłym, jest zarejestrowana przez Wojewodę i prowadzi działalność gospodarczą.

Osoby niepełnosprawne mogą również korzystać z usług tłumacza języka migowego bezpłatnie podczas załatwiania spraw w urzędzie. Należy zgłosić taką potrzebę co najmniej 3 dni robocze przed terminem dokonywania czynności w urzędzie organy administracji publicznej zapewniają osobom niepełnosprawnym dostęp do świadczenia usług tłumaczy polskim językiem migowym PJM, systemem językowo-migowym SJM i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego/tłumacza-przewodnika;
  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednika (oryginał dokumentu do wglądu);
  • aktualne zaświadczenie lekarza, pod którego opieką pozostaje osoba niepełnosprawna potwierdzające chorobę słuchu;
  • zaświadczenie ze szkoły (dotyczy osób uczących się);
  • dowód osobisty do wglądu.

Procedura:

  1. Osoba niepełnosprawna legitymująca się dowodem osobistym składa wniosek wraz z kompletem dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (organ właściwy dla miejsca zamieszkania). Złożyć wniosek może również osoba upoważniona do reprezentowania osoby niepełnosprawnej okazując własny dowód tożsamości oraz dowód tożsamości osoby niepełnosprawnej.
  2. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu, w miarę posiadanych środków finansowych. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Powiadomienie o rozstrzygnięciu wniosku jest przesyłane pocztą. W terminie określonym w powiadomieniu, wnioskodawca zobowiązany jest przystąpić do umowy, w której ustalany jest zakres i sposób jej realizacji.
  3. Osoby niepełnosprawne zainteresowane otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika powinny odpowiednio wcześniej przed planowaną usługą tłumacza złożyć wniosek o dofinansowanie. Dofinansowaniu podlegają usługi, które będą wykonywane po zawarciu umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być większa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

Dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
ul. Klepacka 18
15-634 Białystok

85 654 48 77
85 743 54 37
sekretariat@mopr.bialystok.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00 – 17.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast