Kolory
Tekst
Strona główna Zadania miasta

Zadania miasta

Na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 5/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia organizacji wewnętrznej Departamentu Spraw Społecznych oraz szczegółowych zadań referatów i samodzielnego stanowiska pracy zostały określone zadania realizowane przez Referat Profilaktyki i ds. Osób Niepełnosprawnych. Wśród nich wyróżniamy:

Aktualności zadania miasta

Przewóz osób niepełnosprawnych

Bezpłatne przejazdy dla osób niepełnosprawnych na wybory do Sejmu i Senatu

Urząd Miejski w Białymstoku pomaga osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją kończyn dolnych w dotarciu na wybory. Osoby te 13 października, w dniu wyborów do Sejmu...
Spotkanie konsultacyjne

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami...

Już 3 października 2019 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie...
Wschodzący Białystok logo

Cyfrowy Białystok – nabór uzupełniający

Miasto Białystok zaprasza do udziału w projekcie „Cyfrowy Białystok – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku”. W naborze uzupełniającym zostały udostępnione cztery miejsca. Termin przyjmowania...
Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym MIGiem logo

„Dobre maniery kruszą bariery” warsztaty

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach "Dobre maniery kruszą bariery". Warsztaty te dotyczą norm obyczajowych w życiu codziennym, kultury osobistej, savoir...
Wschodzący Białystok logo

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej – rozstrzygnięcie konkursu

Prezydent Miasta Białystok wydał zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w...

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast