Kolory
Tekst
Strona główna Zadania miasta

Zadania miasta

Na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 5/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia organizacji wewnętrznej Departamentu Spraw Społecznych oraz szczegółowych zadań referatów i samodzielnego stanowiska pracy zostały określone zadania realizowane przez Referat Profilaktyki i ds. Osób Niepełnosprawnych. Wśród nich wyróżniamy:

Aktualności zadania miasta

Zaproszenie do udziału w konkursie Ośmiu Wspaniałych

Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Przemysław Tuchliński zaprasza do udziału wolontariuszy w Samorządowym Konkursie Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych". Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” służy przede wszystkim propagowaniu idei wolontariatu,...

Forum Organizacji Pozarządowych

Już 21 listopada w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku odbędzie się Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Jest to doroczne spotkanie...
Przewóz osób niepełnosprawnych

Bezpłatne przejazdy dla osób niepełnosprawnych na wybory do Sejmu i Senatu

Urząd Miejski w Białymstoku pomaga osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją kończyn dolnych w dotarciu na wybory. Osoby te 13 października, w dniu wyborów do Sejmu...
Spotkanie konsultacyjne

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami...

Już 3 października 2019 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie...
Wschodzący Białystok logo

Cyfrowy Białystok – nabór uzupełniający

Miasto Białystok zaprasza do udziału w projekcie „Cyfrowy Białystok – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku”. W naborze uzupełniającym zostały udostępnione cztery miejsca. Termin przyjmowania...

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast