Kolory
Tekst
Strona główna Zadania miasta Miejskie projekty zlecone organizacjom pozarządowym

Miejskie projekty zlecone organizacjom pozarządowym

Zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2018-2020

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

W odpowiedzi na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców miasta Białegostoku, ich rodzin i opiekunów powstał  Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Program istnieje od roku 2008 roku z...
Wolontariusz Osoby Niepełnosprawnej

Usługa Wolontariusza Osoby Niepełnosprawnej

Głównym celem projektu jest wsparcie dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców Białegostoku w codziennym funkcjonowaniu poprzez świadczenie usług wolontariackich na ich rzecz. Wsparcie oferowane przez Wolontariuszy ON  (czyli...
Klub Amazonki w Białymstoku logo

Rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem piersi

Klub Amazonek zrzesza kobiety doświadczające choroby nowotworowej piersi. Ruch Amazonek jest ruchem samopomocowym, powstałym aby wzajemnie wspierać się w trudnym momentach związanych z diagnozą i...
Jasny Cel logo

Prowadzenie grup terapeutycznych dla osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym

Misją Stowarzyszenia „Jasny Cel” jest wszechstronna pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych, wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich...
Fundacja Oswoić Świat logo

Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem

Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem istnieje od 1 września 2012 roku. Jest to placówka specjalistyczna prowadzona przez Fundację Oswoić Świat. Działania Fundacji kierowane...
Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej logo

Prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Klub Pacjenta „Przystań”

Klub Pacjenta „Przystań” jest placówką Stowarzyszenia na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej istniejącą od  1997 r. Jest jedyną tego typu placówką w regionie. Ośrodek jest miejscem aktywizacji...
ośrodki dziennego pobytu

Ośrodki Dziennego Pobytu

Ośrodki dziennego pobytu to rodzaj pomocy środowiskowej udzielanej w ramach wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin i otoczenia. Najczęściej oferta ośrodków dziennego pobytu kierowana...
Jasny Cel logo

Wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym ośrodkiem układu nerwowego w formie placówkowej

Misją Stowarzyszenia „Jasny Cel” jest wszechstronna pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych, wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich...

Zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r.

Pełnosprawny Białystok logo

Pełnosprawny Białystok

Pełnosprawny Białystok to projekt mający za zadanie umożliwić osobom z niepełnosprawnością samodzielne funkcjonowanie i pełny udział we wszystkich sferach życia. W tym celu wykonano...
Archidiecezja Białostocka logo

61. Zawody Sportowe dla Dzieci Niepełnosprawnych Miasta Białegostoku

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej rokrocznie organizuje wydarzenie mające na celu integrowanie niepełnosprawnej młodzieży ze społeczeństwem, pod nazwą Zawody Sportowe dla Dzieci Niepełnosprawnych Miasta...
MIG-iem Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym logo

Pracownia rozwoju porozumiewania i komunikacji dla osób głuchych IV

Projekt "Pracownia rozwoju, porozumiewania i komunikacji IV" realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem”. Wsparcia finansowego przedsięwzięciu udzielił Prezydent Miasta Białegostoku. Zadanie będzie polegało na...
Fundacja Syriusz logo

Wierzę w siebie – mogę więcej

Projekt "Wierzę w siebie - mogę więcej" jest adresowany do dzieci i młodzieży z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu, zameldowanych na terenie miasta Białystok,...
AKTYWNI Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie logo

Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych i Festyn Integracyjny Białystok 2019

Przed nami kolejna, siedemnasta edycja Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. W tym roku odbędzie się 9 maja.  Po Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych jak co roku zaplanowany...
PZN Polski Związek Niewidomych logo

Aktywizacja i integracja społeczna osób niewidomych w mieście Białystok

Polski Związek Niewidomych jest największą i najstarszą organizacją w Polsce działającą na rzecz osób niewidomych i słabowidzących od przeszło 60 lat. PZN Pomaga osobom tracącym...
Stowarzyszenie MY DLA INNYCH logo

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Projekt „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" to kontynuacja działań z II połowy roku 2018, skierowanych do uczestników różnych inicjatyw Stowarzyszenia "MY DLA INNYCH". Głównie dla osób z...
Caritas logo

„Wyjdź z domu 2019”

„Wyjdź z domu" to projekt prowadzony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej, który wspiera aktywności osób niepełnosprawnych poprzez teatr. W ramach projektu zorganizowany zostanie VII Przegląd Małych...
Jagiellonia logo

Szkolenie wolontariuszy osób z niepełnosprawnościami wśród białostockich kibiców

Głównym celem realizacji "Szkolenia wolontariuszy osób z niepełnosprawnościami wśród białostockich kibiców" jest aktywizacja społeczna oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami poprzez zaspokojenie potrzeb w obszarach...
Akademia Młodego Naukowca logo

Akademia Młodego Naukowca

Akademia Młodego Naukowca to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pro Salute, polegający na cyklu warsztatów i zajęć interaktywnych dla dzieci z zakresu profilaktyki prozdrowotnej oraz...
Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami logo

Międzynarodowa konferencja naukowa „Aksjologiczne i prawne aspekty niepełnosprawności”

W dniach 11-12 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Aksjologiczne i prawne problemy niepełnosprawności. Jest to...
Fundacja Inicjatyw na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS logo

Świadomy przedszkolak

„Świadomy przedszkolak” to cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z Białegostoku, organizowany przez Fundację Inicjatyw na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS. Celem projektu jest...
AKTYWNI Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie logo

Zapewnienie opieki wytchnieniowej rodzicom lub opiekunom osób z niepełnosprawnościami

Grupę docelową zadania publicznego stanowią rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, będących...

Zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2019 - 2021

Stowarzyszenie MY DLA INNYCH logo

Mieszkanie chronione treningowe Stowarzyszenia MY DLA INNYCH

Mieszkanie chronione treningowe prowadzone przez Stowarzyszenie My Dla Innych jest skierowane do osób niepełnosprawnych z tytułu zdrowia psychicznego. Muszą być też zameldowane na terenie...
Organizacje pozarządowe

Start w samodzielność

Fundacja LABORO ul. Ordonówny 4/54 15-75 Białystok laboro@poczta.fm
Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej logo

Prowadzenie mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Mieszkanie adaptacyjne jest działanie prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej od 1 stycznia 2016 r. Mieszkanie adaptacyjne jest miejscem gwarantującym osobie niepełnosprawnej psychicznie...
Fundacja Oswoić Świat logo

Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób ze spektrum autyzmu

W Białymstoku można skorzystać z formy opieki wytchnieniowej jaką jest mieszkanie wytchnieniowe. Cel mieszkania wytchnieniowego to zapewnienie opieki nad osobą niepełnosprawną przez ściśle określony czas po...
Fundacja Oswoić Świat logo

Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną

W Białymstoku można skorzystać z formy opieki wytchnieniowej jaką jest mieszkanie wytchnieniowe. Cel mieszkania wytchnieniowego to zapewnienie opieki nad osobą niepełnosprawną przez ściśle określony czas po...
KLANZA Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów logo

Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym

Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym obejmuje szeroko rozumianą pomoc i wsparcie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Pomoc ta jest realizowana w formie: specjalistycznych...
Stowarzyszenie MY DLA INNYCH logo

Trener pracy

Stowarzyszenie MY DLA INNYCH prowadzi projekt zatrudnieniowy pod nazwą “Trener Pracy“, którego celem jest podjęcie zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością w systemie zatrudnienia wspomaganego. W...

Dodatkowo, jednym z zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2019-2021 jest prowadzenie strony internetowej BIDON – Informator miejski dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, którą aktualnie państwo przeglądają.

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast