Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku zmienił swoją siedzibę.

1389
na zdjęciu znajduje się wejście do podlaskiego urzędu wojewódzkiego

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku przeniesie się z budynku przy ul. Mickiewicza 3 do nowej siedziby znajdującej się przy ul. Branickiego 17B – na drugim piętrze.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku jest organem drugiej instancji właściwym do rozpoznawania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z obszaru województwa podlaskiego.

WZON to także ważna instytucja dla osób ubiegających się o nowe świadczenie wspierające. To tutaj trzeba złożyć wnioski o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia.

Źródło: bialystokonline.pl