Strona główna Praca Własna działalność gospodarcza Dofinansowanie do kredytu bankowego

Dofinansowanie do kredytu bankowego

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być przyznane osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne, na dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności.

Osoba niepełnosprawna, która chce skorzystać z tego dofinansowania, powinna spełnić następujące warunki:

  • prowadzi działalność gospodarczą (wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową) albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne;
  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • nie korzystała z pożyczki ze środków PRFON na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej oraz z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo pożyczka została w całości spłacona lub umorzona;
  • nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadziła tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel.;
  • otrzymała kredyt bankowy na kontynuowanie działalności gospodarczej albo prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego;
  • nie posiada zaległości w zobowiązaniach wymaganych wobec PFRON.

Dofinansowaniem nie mogą być objęte odsetki za nieterminowe spłaty rat zarówno kapitału, jak i odsetek.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o taką pomoc powinna złożyć wniosek do Departamentu Spraw Społecznych w Białymstoku.

Dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego udziela Prezydent Miasta Białegostoku na wniosek osoby niepełnosprawnej.

Po pozytywnie rozpatrzonym wniosku zawierana jest umowa pomiędzy Prezydentem Miasta Białystok a osobą niepełnosprawną, w której ustalane są szczegółowe warunki dofinansowania do oprocentowania zaciągniętego kredytu bankowego. Od negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przysługuje odwołanie.

Dane kontaktowe

Urząd Miejski
Departament Spraw Społecznych 
ul. gen. Józefa Bema 60/1
15-950 Białystok

tel.: 85 869 65 50
fax: 85 869 65 51
dsp@um.bialystok.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00 – 17.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast