IV tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”

71
na zielonym tle widać biały napis S-A-M oznaczający skrót od słów samodzielność, aktywność, mobilność, a pod nim również biały napis samodzielność osób z niepełnosprawnościami.

Rusza już czwarta edycja programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością, w ramach którego  Fundusz udziela dofinansowania przy zakupie nowego lub używanego samochodu osobowego, dostosowanego do potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością. Dostosowany pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera i kontynuowanie jazdy bez przesiadania się z wózka.

Z programu mogą korzystać osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie poruszać się bez użycia wózka oraz nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka na siedzenie samochodu.  Z dofinansowania do zakupu samochodu osobowego nie może skorzystać osoba, która została umieszczona w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich.

Wnioski można będzie składać w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) lub w Oddziale PFRON przy pomocy pracownika Funduszu. Aby złożyć wniosek trzeba posiadać kwalifikowany podpis lub profil zaufany oraz mieć założone wcześniej konto na platformie SOW. Sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie określone są w programie, przy czym wnioski nierozpatrzone pozytywnie w turze wcześniejszej lub, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków w danej turze mogą być składane ponownie w kolejnej turze.

Ze szczegółami programu można zapoznać się na stronie PFRON.

 

Źródło: niepelnosprawni.pl