Będzie 60 kolejnych dzieł sztuki z audiodeskrypcją

523

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kolejny raz doceniło projekt iSztuka – Edukacja Kulturalna dla Wszystkich. Białostocka Fundacja Audiodeskrypcja, pomysłodawca projektu, otrzymała dotację z programu KULTURA DOSTĘPNA 2019, dzięki czemu portal iSztuka.edu.pl wzbogaci się o kolejnych 60 dzieł.

To będzie już piąty etap realizacji projektu. Tym razem powstanie audiodeskrypcja oraz analizy historyków sztuki do 60 polskich dzieł – malarstwa, rzeźby i architektury z II połowy XIX wieku i Młodej Polski. Miłośnicy sztuki będą mogli poznać m.in. obrazy, takie jak Bociany Józefa Chełmońskiego, Wigilia na Syberii Jacka Malczewskiego, Kościuszko na koniu Wojciecha Kossaka czy Chochoły Stanisława Wyspiańskiego. Katalog opisanych na portalu rzeźb powiększy się m.in. o Macierzyństwo Ksawerego Dunikowskiego czy Pomnik Adama Mickiewicza autorstwa Teodora Rygiera.

Portal iSztuka.edu.pl powstał w 2015 roku, przede wszystkim z myślą o osobach z niepełnosprawnością, ale pomaga w odbiorze sztuki także seniorom i tym, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do muzeów, galerii czy cennych obiektów architektonicznych ze względu na miejsce zamieszkania, możliwości finansowe albo stan zdrowia. Oprócz fotografii i kontekstu historycznego, użytkownicy platformy mają do dyspozycji opisy dzieł
w formie audiodeskrypcji – zarówno skryptów tekstowych, jak i nagrań dźwiękowych.

Podczas czterech pierwszych etapów realizacji projektu, na portalu iSztuka.edu.pl udostępnione zostały 264 dzieła.

W tym roku projekt został doceniony przez kapitułę konkursu Podlaska Marka – znalazł się w trójce nominowanych w kategorii Kultura.

Oprócz dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja Audiodeskrypcja otrzymała również wsparcie w postaci dotacji Miasta Białystok. Fundacja Audiodeskrypcja realizuje projekt w partnerstwie z Fundacją Promocji Sztuki „Niezła Sztuka” oraz Spółdzielnią Socjalną Akces Lab.