Bezpłatne przejazdy dla osób niepełnosprawnych na wybory do Sejmu i Senatu

564

Urząd Miejski w Białymstoku pomaga osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją kończyn dolnych w dotarciu na wybory. Osoby te 13 października, w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP, mogą skorzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją specjalną.

Zgłoszenia w tej sprawie już można składać. Przyjmowane są w siedzibie Białostockiej Komunikacji Miejskiej przy ul. Składowej 11 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego (poniedziałek: do godz. 17:00, wtorek-piątek w godz. 7:30-15:30). Rezerwacji przejazdu dokonać można też telefonicznie dzwoniąc pod numer 85 744 34 04. W dniu wyborów do Sejmu i Senatu zgłoszenia również będą przyjmowane od 7:00 do 20:30.

Więcej informacji o sprawach wyborów można uzyskać pod numerem tel. 85 879 7979 (infolinia Urzędu Miejskiego) lub na stronie www.bip.bialystok.pl. Warto też skorzystać z serwisu informacyjnego Państwowej Komisji Wyborczej oraz wyszukiwarki obwodów głosowania.