Bezpłatne warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych

544

Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku odbędą się  „Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych”. Organizatorem warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych. Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe). Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej, 11 – 500 Giżycko, ul. Moniuszki 24, tel/fax. 87 428 58 98, 87 428 59 71

Terminy:

  1. 1 lipca – 14 lipca 2019 r.
  2. 16 lipca – 29 lipca 2019 r.
  3. 31 lipca – 13 sierpnia 2019 r.
  4. 15 sierpnia – 28 sierpnia 2019 r.
  5. 30 sierpnia – 12 września 2019 r.

Wszystkie warsztaty kończą się egzaminami na stopień żeglarza jachtowego.

Aby zakwalifikować się do udziału w warsztatach należy:

  • mieć ukończone 18 lat;
  • posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
  • przesłać pocztą określone w Regulaminie dokumenty.

Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. Ostatecznego wyboru uczestników dokonuje komisja kwalifikacyjna. Pierwszeństwo w przyjęciu na warsztaty mają osoby z małych miejscowości oraz osoby nie korzystające dotychczas z takiego dofinansowania.

Szczegółowe informacje, regulamin warsztatów i druki do pobrania zamieszczone są na pod tym adresem.