Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka „Decybelek”

581

Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybelek” od kwietnia 2019 roku do marca 2020 roku realizuje projekt współfinansowany przez PFRON o nazwie: „Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka – Decybelek”.

Projekt jest skierowany do dzieci, a warunkami uczestnictwa są:

  • zaburzenia komunikacyjne wynikające z niepełnosprawności dziecka- wada słuchu, afazja, opóźniony rozwój psychoruchowy,
  • wiek dziecka: od niemowlaka do ucznia klas początkowych szkoły podstawowej,
  • udział w zakończonej w grudniu 2018 roku poprzedniej edycji „Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka – Decybelek”.

W ramach projektu organizowane są zajęcia grupowe i indywidualne.

Stowarzyszenie „Decybelek” zaprasza chętnych również na wakacyjne zajęcia w ramach tego projektu.

Więcej informacji wraz z zasadami zgłaszania dostępne pod adresem: www.decybelek.pl/83-centrum-wspierania-rozwoju-dziecka-decybelek2019