Dofinansowanie do oprzyrządowania w posiadanym samochodzie

272

Kto może uzyskać? 

Każda osoba spełniająca poniższe warunki uczestnictwa w obszarze A zadanie 1 programu „Aktywny Samorząd”:

  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
  • dysfunkcja narządu ruchu

Ile wynosi dofinansowanie?

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 70.000zł (zależne od potrzeb)

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Na wszelkie urządzenia potrzebne do użytkowania samochodu – w charakterze kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością. Nowy poziom finansowania jeszcze w większym niż dotychczas stopniu zapewni wyposażenie samochodu nawet w wysoko zaawansowane technologie wspomagające i umożliwi zastosowanie kompletnej gamy ułatwień lub funkcjonalności niezbędnych do korzystania z posiadanego samochodu.

Nie obowiązuje katalog urządzeń możliwych do dofinansowania, główną przesłanką do udzielenia pomocy jest uzasadnienie potrzeby zakupu lub montażu danego urządzenia lub wyposażenia w odniesieniu do ograniczeń wynikających z dysfunkcji ruchu. Wyboru konkretnego przedmiotu dofinansowania i jego sprzedawcy lub usługodawcy, dokonuje Wnioskodawca.

Dofinansowaniem mogą być objęte np.: systemy/stacje dokowania/mocowania wózków bez udziału użytkownika samochodu, systemy ładowania wózka z elektrycznie przesuwanymi drzwiami, specjalistyczne podnośniki umożliwiające transfer użytkownika do samochodu, systemy sterowania głosem urządzeń wspomagających prowadzenie pojazdu (światła, kierunkowskazy, wycieraczki, sygnał dźwiękowy), rampy/platformy elektroniczne, sterowanie elektroniczne (piloty wielofunkcyjne, pulpity sterujące na kierownicy) i każde inne urządzenie/rozwiązanie, jeśli tylko wyeliminuje lub ograniczy indywidualną barierę w użytkowaniu samochodu.

Jak i kiedy można złożyć wniosek?

Nabór wniosków o dofinansowanie zacznie się od 1 marca 2023 roku i potrwa do 31 sierpnia 2023 roku. Można je składać poprzez SOW.

 

Źródło: pfron.org.pl