Dofinansowanie do samochodu ze środków PFRON

357
na zielonym tle widać biały napis S-A-M oznaczający skrót od słów samodzielność, aktywność, mobilność, a pod nim również biały napis samodzielność osób z niepełnosprawnościami.

Komu przysługuje?

Dofinansowanie jest skierowane osobom niepełnosprawnym o znacznym stopniu niepełnosprawności poruszającym się na wózku inwalidzkim. Obejmuje ono dostosowanie samochodu zarówno do potrzeb kierowcy jak i pasażera. Głównym wymogiem jest to, że pojazd musi umożliwiać kierowanie pojazdem lub zajęcie miejsca pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka. 

Realizacja programu

Program dofinansowań będzie trwał w latach 2022-2025 i wyniesie łącznie 250 milionów złotych. Wnioski można składać od 1 marca 2023 roku (wyłącznie w formie elektronicznej). Przy złożeniu go konieczny jest podpis kwalifikowanym podpisem lub poprzez profil zaufany.

Wysokość dofinansowania

Dostosowanie samochodu dla kierowcy:
  • do kwoty 150 000zł – 80% ceny samochodu
  • 150 000zł – 250 000zł – 50% kwoty samochodu
  • 250 000zł – 300 000zł – 30% kwoty samochodu
  • ponad 300 000zł – 0%
Dostosowanie samochodu dla pasażera:
  • do kwoty 130 000zł – 85% ceny samochodu
  • 130 000zł – 200 000zł – 50% ceny samochodu
  • 200 000zł – 230 000zł – 30% ceny samochodu
  • ponad 230 000zł – 0%

 

Źródło: pfron.org.pl