Dzień Białej Laski

65

15 października obchodzone jest Święto Białej Laski – Międzynarodowy Dzień Niewidomych.

Celem obchodów Międzynarodowego Dnia Niewidomych jest przypomnienie, że osoby niewidome i słabowidzące są obecne w naszym społeczeństwie oraz uczestniczą w nim na równi z osobami pełnosprawnymi. Osoby z wadami wzroku w tym właśnie dniu podkreślają swoje współistnienie, starają się przedstawiać opinii publicznej tematykę związaną z nimi. Poprzez środki masowego przekazu oraz różnego rodzaje akcje organizowane przez środowiska osób niewidomych i słabowidzących z ich udziałem, starają się zwrócić na siebie uwagę i przypomnieć o sobie zdrowej części społeczeństwa.

Przypominamy, że Obchody Święta Osób Niewidomych i Słabowidzących w Białymstoku odbędą się 15 października i będą połączone z happeningiem. Rozpoczną się o 12:30 przy Ratuszu Miejskim przy Esperanto Cafe, a następnie przeniosą się do Centrum Astoria.