Kolory
Tekst
Strona główna Edukacja Pomocnik ds. osób z niepełnosprawnością na uczelniach

Pomocnik ds. osób z niepełnosprawnością na uczelniach

Biuro do spraw Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Pełnomocnikiem Rektora do spraw Osób Niepełnosprawnych prowadzi działania, których głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych niepełnosprawnych studentów i doktorantów. Pełnomocnik zajmuje się sprawami studentów niepełnosprawnych oraz koordynowaniem działań zmierzających do stworzenia przyjaznych warunków studiowania.

Oferowane są różnego rodzaju wsparcia w zakresie m.in. zorganizowania dodatkowych zajęć z przedmiotów sprawiających trudność wynikającą z niepełnosprawności, skorzystania z pomocy psychologa czy też udostępnienia na czas studiów sprzętu ułatwiającego uczenie się zgodnie z potrzebą niepełnosprawnego studenta.

Politechnika Białostocka

mgr Tomasz Jastrzębski
Tel: 85 746 90 36
Kom:501 032 551
e-mail: niepelnosprawni@pb.edu.pl

Domu Studenta nr 1 „ALFA”
ul. Zwierzyniecka 14, pokój 13 (parter – obok wind)
Godziny przyjęć studentów: poniedziałek – piątek 8.00 – 15.30

Uniwersytet w Białymstoku

dr Dorota Otapowicz
Tel: 85 745 78 89
Kom. +48 780 203 071
e-mail: biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych przyjmuje na spotkania jedynie w dni otwarcia Centrum, po uprzednim kontakcie telefonicznym i umówieniu się na wizytę.

Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20B
15-328 Białystok
Godziny przyjęć studentów: poniedziałek – piątek 09.00 – 14.00

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UMB
Dział Spraw Studenckich
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Pałac Branickich, parter, pokój 27

Tel: (85) 7485 783
e-mail: marzena.bach@umb.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
dr Ewelina Dargiewicz
Tel: (85) 7485 783
e-mail: ewelina.dargiewicz@umb.edu.pl

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast