Hackathon+

78

23 i 24 listopada na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się Hackathon+. To 24 godzinny maraton kodowania. Wydarzenie, podczas którego programiści oraz inne osoby związane z rozwojem oprogramowania mają rozwiązać konkretny problem ogłoszony w dniu rozpoczęcia hackathonu. Efektem H+ będą rozwiązania takie jak aplikacje, aplikacje mobilne, serwisy internetowe lub ich prototypy zorientowane na znoszenie barier w dostępności.

Hackathon skierowany jest do programistów oraz osób zajmujących się rozwojem oprogramowania (np. projektantów grafiki, twórców interfejsów). W maratonie mogą wziąć udział 3-4 osobowe zespoły. To zabawa dla wszystkich, którzy potrafią rozwiązywać rozmaite problemy w kreatywny sposób.

Formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: hackathon.miir.gov.pl/strony/o-hackathonie/formularz-zgloszeniowy/

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 listopada 2019 roku.