I Ogólnopolski Przegląd Piosenki Osób Niewidomych

139

I Ogólnopolski Przegląd Piosenki Osób Niewidomych – Opole 2019 odbędzie się w dniach od 3 do 5 września. Organizatorem jest Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski. W konkursie mogą wziąć udział niewidomi i słabowidzący wokaliści z całego kraju. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 lipca.

Utwory w formacie MP3 (każdy wykonawca przysyła tylko jeden utwór) można nadsyłać:

  • drogą mailową na adres: oppon.opole@gmail.com lub
  • na adres pocztowy organizatora: Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski, ul. Kościuszki 25/1, 45-063 Opole.

Czas trwania utworów nie może być dłuższy niż 5 minut. Do nagrania należy też dołączyć podpisany formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie: www.pzn.opole.pl/przeglad-piosenki-2. Znajduje się tam też regulamin konkursu. W przypadku wysyłki mailem, formularz należy wydrukować, podpisać, zeskanować i przesłać.

W koncercie finałowym, który odbędzie się 4 września w Sali Kameralnej Narodowego Centrum Piosenki Polskiej w Opolu, weźmie udział 15 wykonawców.

W czasie koncertu profesjonalne jury wskaże trzech wykonawców, którzy będą reprezentować Polskę na czwartym, międzynarodowym festiwalu dla osób niewidomych organizowanym przez Lions Club w Krakowie (4th Lions World Song Festival for the Blind) w dniach 14–16 listopada 2019 r.

Więcej o konkursie na stronie Polskiego Związku niewidomych – Okręg Opolski.