Informacja MOPR w sprawie środków PFRON przekazanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2019

609

Od 1 marca 2019 roku w dofinansowaniach realizowanych przez PFRON obowiązują następujące kryteria:

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie – 4 863,74 zł
 • Dochód na osobę w rodzinie (50%) – 2 431,87 zł
 • Dochód osoby samotnej (65%) – 2 977,13 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że w 2019 roku otrzymał na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych środki PFRON w wysokości 4 262 395 zł zł, w tym na:

 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 700 000 zł
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 920 000 zł,
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 200 000 zł ,
 • dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży – 360 263 zł,
 • dofinansowanie działania 4 warsztatów terapii zajęciowej – 2 082 132 zł.

Podział środków PFRON został przyjęty w dniu 25 marca 2019 r. uchwałą Rady Miasta Białegostoku w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.

Ze względu na znaczny niedobór środków PFRON w stosunku do potrzeb osób niepełnosprawnych w 2019 roku wysokość przyznawanego przez Ośrodek dofinansowania przedstawia się następująco w zadaniu:

 • uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych:
  • stopień znaczny / I grupa – 1 167,00 zł
  • stopień umiarkowany / II grupa – 1 051,00 zł
  • stopień lekki / III grupa – 973,00 zł
  • opiekun osoby niepełnosprawnej – 778,00 zł
  • osoba niepełnosprawna zatrudniona w zakładzie pracy chronionej (niezależnie od posiadanego orzeczenia) – 778,00 zł
  • osoba niepełnosprawna w wieku do 16 roku życia oraz osoba niepełnosprawna w wieku od 16 do 24 lat, a jednocześnie ucząca się i niepracująca (bez względu na stopień niepełnosprawności) – 1 167,00 zł
 • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • osoby dorosłe:
   • do 70% sumy limitu NFZ oraz udziału pacjenta w limicie (z wyłączeniem aparatów słuchowych)
   • aparaty słuchowe – do 44% sumy limitu NFZ oraz udziału pacjenta w limicie

Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne

Limit NFZ Refundacja NFZ Dofinansowanie PFRON
osoby do 26 roku życia 2 000 zł 2 000 zł maks. 880 zł
osoby powyżej 26 roku życia 1 000 zł 700 zł maks. 572 zł
 • dzieci i młodzież do 18 roku życia
  • do 80% sumy limitu NFZ oraz udziału pacjenta w limicie (także aparaty słuchowe) aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne – maks. 1 600 zł
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia)
  • do 50% kosztów sprzętu
  • rower rehabilitacyjny – do 50% kosztów, nie więcej jednak niż 700 zł
  • orbitrek – do 50% kosztów, nie więcej jednak niż 1 000 zł
  • bieżnia – do 50% kosztów, nie więcej jednak niż 1 500 zł
  • rotor rehabilitacyjny – do 50% kosztów, nie więcej jednak niż 1 000 zł
  • urządzenia do masażu (suchej i mokrej rehabilitacji: fotela masującego, maty masującej, itp.) – do 50% kosztów, nie więcej jednak niż 1 500 zł
 • likwidacja barier w komunikowaniu się (osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia)
  • do 60% kosztów przedsięwzięcia
  • zestaw komputerowy – do 60% kosztów, nie więcej jednak niż 1 500 zł drukarka – do 60% kosztów, nie więcej jednak niż 210 zł
  • telefon komórkowy (z opcją wysyłania sms) dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy oraz narządu mowy, narządu ruchu – do 60% kosztów, nie więcej jednak niż 300 zł
  • telefon komórkowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem udźwiękawiającym i powiększającym – do 60% kosztów, nie więcej jednak niż 1 500 zł
 • dofinansowanie likwidacji barier technicznych (osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia)
  • do 60% kosztów przedsięwzięcia
  • łóżko ortopedyczne – do 60% kosztów, nie więcej jednak niż 1 800 zł
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych (osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia)
  • do 60% kosztów przedsięwzięcia.

W 2019 r. zadania: dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika oraz dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych nie są realizowane.