Strona główna Instytucje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku udziela pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a sami nie są w stanie ich pokonać.

W ośrodku podejmowane są działania wspierające osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia bieżących potrzeb i umożliwienia im godnych warunków życia. Pomaga też życiowym usamodzielnieniu osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Miejski Ośrodek Pomocy rodzinie umożliwia też osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w życiu społecznym.

Jednostki nadzorowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

  1. Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Baranowicka 203
  2. Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Świerkowa 9

Programy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

  • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2011 − 2020
  • Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
  • Program Pomocy Społecznej Miasta Białegostoku na lata 2017-2020
  • Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  • Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Białegostoku na lata 2018-2020
  • Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców miasta Białegostoku
  • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Dane kontaktowe

Dyrektor ośrodka 85 678 31 01
Zastępca Dyrektora Ośrodka 85 678 31 02
Sekretariat 85 678 31 00
fax: 85 678 31 03
sekretariat@mopr.bialystok.pl
Główny księgowy 85 678 31 11
Dział Finansowo-Księgowy 85 678 31 22
85 678 31 04
Płace 85 678 31 09
Dział Kadr i administracji 85 678 31 13
85 678 31 25
85 678 31 26
Dział nadzoru i kontroli 85 678 31 18
Stanowisko ds. zamówień publicznych 85 678 31 23
Dział informatyki 85 678 31 07
Kasa, ul. Klepacka 18 85 748 98 42

 

W strukturze Miejskiego Ośrodka wyróżnia się:

Dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Icchoka Malmeda 8
15-440 Białystok

tel. 85 8797950
fax. 85 8797951
sekretariat@mopr.bialystok.pl
www.mopr.bialystok.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 – 17:00
wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast