Już można składać wnioski o świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością!

665
wejście do budynku, na środku widnieje napis ZUS

1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy wprowadzające świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością, które będzie przyznawać i wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych. By otrzymać to świadczenie, trzeba najpierw uzyskać decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.

Dla kogo?

Świadczenie wspierające będą mogły otrzymać osoby, które:

  • ukończyły 18 lat,
  • są obywatelami Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywają legalnie w Polsce i mają dostęp do rynku pracy,
  • mieszkają w Polsce,
  • otrzymały decyzję WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów.

Kiedy i jak?

Pierwszym krokiem, by otrzymać świadczenie wspierające jest uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Wnioski o wydanie takiej decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia można składać do wojewódzkich i powiatowych zespołów od 1 stycznia 2024 r. Po otrzymaniu decyzji osoba z niepełnosprawnością będzie mogła złożyć do ZUS wniosek o wypłatę świadczenia. Wniosek o świadczenie wspierające do ZUS można złożyć najwcześniej w miesiącu, w którym decyzja stała się ostateczna. Jeżeli osoba zainteresowana świadczeniem złoży wniosek wcześniej, ZUS pozostawi go bez rozpatrzenia ponieważ prawo i wysokość świadczenia wspierającego są ustalane na podstawie decyzji , w której jest wskazany okres oraz liczba przysługujących punktów potrzeby wsparcia.

Wniosek o wydanie decyzji można złożyć w formie elektronicznej – za pomocą systemu PIU EMP@TIA lub w formie papierowej.

Kolejnym krokiem po uzyskaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia jest złożenie wniosku o świadczenie wspierające.

Wniosek o świadczenie wspierające należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą jednego z trzech kanałów wnioskowania:

  • Platformę PUE ZUS
  • Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mrpips.gov.pl
  • Bankowość elektroniczną.

Osoby ubiegające się o świadczenie wspierające będą mogły w siedzibie lub oddziałach ZUS uzyskać pomoc zarówno w założeniu profilu na PUE ZUS, jak i w wypełnieniu i wysłaniu wniosku przez Internet.

Źródło: niepelnosprawni.pl