Konkurs IDOL 2019

112
Konkurs IDOL Szansa dla Niewidomych

Fundacja Szansa dla Niewidomych serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatów w konkursie IDOL 2019, którego jest organizatorem.

To wspaniała okazja aby wyróżnić osoby z województwa podlaskiego zaangażowane w działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności z dysfunkcjami wzroku.

Zgłoszenia kandydatów można dokonać w następujących kategoriach:

  • IDOL ŚRODOWISKA – wybitna osoba niewidoma lub słabowidząca, która zadziwia pracowitością, energią, pomysłowością, sukcesami, w wielkim stopniu wpływa na poprawę sytuacji Środowiska.
  • MEDIA – przedstawiciel mediów (osoba fizyczna lub prawna), która nadaje, realizuje, tworzy, przygotowuje materiały: filmy, audycje, programy, relacje, artykuły, książki itd. w taki sposób, że ich pełnoprawnym odbiorcą są w sposób nieskrępowany i samodzielny niepełnosprawni wzroku oraz której materiały omawiają problemy Środowiska.
  • URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH – urząd, który rozumie problemy i potrzeby Środowiska i organizuje swoje działanie tak, by był w maksymalny sposób dostępny dla osób z dysfunkcją wzroku.
  • UCZELNIA – uczelnia, która przyjmuje w swoje progi niewidomych i słabowidzących kandydatów, radzi sobie z ich kształceniem i dysponuje odpowiednim oprzyrządowaniem niwelującym niepełnosprawność wzroku, a jej obiekty są dostępne dla Środowiska.
  • PLACÓWKA OŚWIATOWA – podmiot zajmujący się edukacją, dla której nauczanie niewidomych i słabowidzących jest ważnym elementem procesu kształcenia uczniów, dzięki czemu placówka ta jest dostępna również dla Środowiska.
  • PLACÓWKA KULTURY – placówka: muzeum, biblioteka, zabytek architektury lub inna placówka kultury, dostosowana do potrzeb Środowiska w kwestii dostępności obiektu, w którym się znajduje, jak również w kwestii posiadanych zbiorów czy eksponatów udostępnianych zwiedzającym.
  • FIRMA/INSTYTUCJA – firma lub instytucja, w której zorganizowano działalność gospodarczą, kulturalną, finansową, sportową, transportową, rekreacyjną itd. w taki sposób, by osoby mające problemy wzrokowe mogły w nich uczestniczyć na takich samych warunkach, jak inni.

Każdy może zgłosić kandydata/kandydatów w odpowiedniej kategorii. Zgłoszenia powinny zawierać: imię i nazwisko, tytuł naukowy oraz miejsce pracy lub realizowanej działalności społecznej, krótki opis działań na rzecz środowiska niewidomych i słabowidzących oraz zdjęcie. Głosowanie rozpoczyna się w momencie ogłoszenia konkursu.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy: regionalny oraz ogólnopolski.

Więcej informacji pod adresem: idol.szansadlaniewidomych.org