Konsultacje publiczne: przegląd europejskiej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych 2010-2020

463

Europejska strategia na rzecz osób niepełnosprawnych 2010-2020 jest głównym dokumentem programowym Unii Europejskiej  w dziedzinie niepełnosprawności.  Określa cele i działania związane z wdrażaniem polityki dotyczącej niepełnosprawności na szczeblu unijnym.

Aby wziąć udział w konsultacjach, nie trzeba posiadać wcześniejszej wiedzy na temat strategii w sprawie niepełnosprawności.

Ankieta dostępna pod adresem: ec.europa.eu/eusurvey/runner/consultationdisabilitystrategy?surveylanguage=PL

Konsultacje publiczne trwają do 13 listopada 2019 r.