Kontynuacja opieki wytchnieniowej w Białymstoku

500

Członkowie rodzin i opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli nadal korzystać z usług proponowanych przez Miasto, obejmujących opiekę wytchnieniową. Miasto rozstrzygnęło konkurs na prowadzenie mieszkania dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym w latach 2020-2022.

Opieka wytchnieniowa to dla rodziców i opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych możliwość odpoczynku w ciągłym sprawowaniu opieki, zadbania o własne zdrowie i samopoczucie, natomiast dla dorosłych osób niepełnosprawnych to możliwość podtrzymania nabytych umiejętności.

Miasto podpisało umowę na prowadzenie mieszkania wytchnieniowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym w latach 2020-2022 ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni”. Na prowadzenie mieszkania w 2020 r. Miasto przeznaczy 170 tys. zł, w 2021 r. – 180 tys. zł, w 2022 r. – 190 tys. zł . W lokalu o powierzchni 120 m2 będzie mogło jednocześnie przebywać osiem dorosłych osób, których opiekunowie zechcą skorzystać z opieki.

W Białymstoku funkcjonują również dwa mieszkania wytchnieniowe finansowane przez Miasto a prowadzone przez Fundację „Oswoić Świat”: dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu oraz dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach umów wieloletnich na lata 2019-2021 Miasto w 2019 r. przeznaczyło na prowadzenie tych dwóch lokali łącznie 260 tys. zł.

Osoby, które chcą skorzystać z mieszkań wytchnieniowych mogą zgłaszać się do Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni” (tel. 502 484 316) oraz do Fundacji Oswoić Świat (tel. 85 733 38 96).

(Źródło: Wschodzący Białystok)