Miłośnicy czytania – książka dla niepełnosprawnych mieszkańców Białegostoku

366

Fundacja Szansa Dla Niewidomych Tyflopunkt w Białymstoku zaprasza do udziału w projekcie:

„Miłośnicy czytania – książka dla niepełnosprawnych mieszkańców Białegostoku”.

W ramach projektu realizowane będą spotkania promujące czytelnictwo, na których rozdane zostaną książki w różnych formatach: czarnodruku, alfabecie Braille’a, druku transparentnym oraz audiobooki. Na zakończenie projektu kilkoro chętnych uczestników wypowie się na temat przeczytanej przez siebie publikacji w krótkim materiale wideo.

Do projektu zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami zamieszkałe na terenie miasta Białegostoku.

Liczba miejsc ograniczona!

Dodatkowo część publikacji zostanie przekazana min. organizacjom pozarządowym, instytucjom kultury, bibliotekom oraz szkołom mieszczącym się na terenie miasta.

Zapraszamy do kontaktu:

Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Legionowa 14/16 lok. 203
Białystok
tel. kom.: 695-966-545
e-mail: bialystok@szansadlaniewidomych.org