MOPR: Dodatkowe środki PFRON

120

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje, że otrzymał dodatkowe środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 362 548 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2019 roku (35 100 zł na działalność warsztatów terapii zajęciowej i 327 448 zł na pozostałe zadania). Istnieje zatem możliwość ubiegania się jeszcze w bieżącym roku o dofinansowania realizowanych zadań.

Wsparcie finansowe będzie udzielane w maksymalnych wysokościach wynikających z przepisów prawnych, aż do wyczerpania środków. Zainteresowane osoby mogą składać wnioski o dofinansowanie w siedzibie Ośrodka przy ul. Klepackiej 18.