Nabór do projektu „Droga do samodzielności II – Nowoczesna rehabilitacja osób z dysfunkcjami wzroku”

387

Fundacja Szansa dla Niewidomych prowadzi nabór do projektu „Droga do samodzielności II – Nowoczesna rehabilitacja osób z dysfunkcjami wzroku”.

Projekt Droga do Samodzielności II ma za zadanie wspierać osoby niewidome i niedowidzące, pomagać w ich rozwoju i zachęcać do aktywizacji. Na beneficjentów czeka wiele atrakcji, zajęć, warsztatów i spotkań ze specjalistami.

W projekcie mogą wziąć udział osoby z dysfunkcją wzroku w stopniu umiarkowanym i znacznym legitymujące się odpowiednim orzeczeniem (symbol niepełnosprawności 04-O).
W jednostkowych przypadkach dopuszczalne jest objęcie wsparciem osób posiadających orzeczenie z innym symbolem niż 04-O, u których niepełnosprawność powoduje upośledzenie zmysłu wzroku (np. zaawansowana cukrzyca, SM itp.).  W projekcie udział mogą wziąć również osoby niepełnoletnie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Tyflopunkcie: ul. Suraska 1 lok. 219, 15-093 Białystok, tel: 695-966-545, mail: bialystok@szansadlaniewidomych.org

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON.