Nie pracujesz? Zgłoś się do nowego projektu okręgu podlaskiego PZN!

597

Fundacja Ari Ari oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski zapraszają do wzięcia udziału w projekcie „Wiedza i umiejętności krokiem do aktywności”. Jego celem jest aktywizacja zawodowa i włączenie społeczne osób niewidomych i słabowidzących zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. Okres realizacji projektu: od 6 maja 2019 do 30 czerwca 2021 r.

Uczestnicy projektu wezmą udział w kursach, warsztatach komputerowych, graficznych, telemarketingowych, a także indywidualnych zajęciach i konsultacjach ze specjalistami udzielającymi porad psychologicznych, rodzinnych, prawnych, obywatelskich, logopedycznych, tyflopedagogicznych, a także z kreowania wizerunku i radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Aby wziąć udział w projekcie, należy jednocześnie spełnić następujące warunki:

  • mieszkać na terenie województwa podlaskiego (złożyć oświadczenie o miejscu zamieszkania),
  • posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym ze względu na dysfunkcję narządu wzroku (lub dokument równoważny),
  • mieć nie mniej niż 18 lat i nie więcej niż 65 lat,
  • być osobą nieaktywną zawodowo.

Biuro projektu:
Okręg Podlaski PZN
ul. Biała 13/33
15–434 Białystok
tel. 85 732 43 83 lub 603 350 140

Informacji na temat projektu udziela Rafał Gawkowski. Szczegóły i dokumenty do pobrania na stronie: www.ariari.org/pl/component/content/article/22-dzialania-miedzynarodowe/141-wiedza-i-umiejetnosci-krokiem-do-aktywnosci.html?Itemid=156