Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy AKTYWNI w Białymstoku – rekrutacja trwa cały rok

166

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy AKTYWNI w Białymstoku o uprawnieniach szkoły publicznej zaprasza niepełnosprawną młodzież, która ukończyła naukę w gimnazjum lub ósmą klasę. Rekrutacja do szkoły trwa cały rok!

Warto dołączyć do Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy, bo każdy ma tam zapewnioną:

  • rodzinną atmosferę – w szkole są tylko 3 klasy;
  • naukę w przyjaznej atmosferze w dobrze wyposażonych pracowniach;
  • indywidualne podejście do ucznia i wykwalifikowaną kadrę;
  • wyjścia i wyjazdy oraz zimowy i letni wypoczynek;
  • profesjonalne wsparcie rodziców;
  • możliwość skorzystania z pełnej oferty Stowarzyszenia AKTYWNI,
  • lokalizację w centrum Białegostoku (ul. Staszica 12/5) tel. 537 444 774, 662 821 350.

Szkoła oferuje trzyletni cykl bezpłatnego kształcenia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami. Uczniowie mogą korzystać z oferty szkoły do ukończenia 24 roku życia.