Od 1 sierpnia można złożyć wnioski drogą tradycyjną

347

Przypominamy, że już od 1 sierpnia można składać wnioski drogą tradycyjną (czyli papierową) do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Wnioskować można o:

  • świadczenie wychowawcze 500+,
  • świadczenie „Dobry Start” 300+,
  • świadczenia rodzinne,
  • świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Wniosek o świadczenie „Dobry start” na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych można składać tylko drogą tradycyjną (papierową) od 1 sierpnia 2019 r. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.