Od 25 maja możliwość otwarcia placówek dziennego pobytu

1748

Przed nami kolejny etap powrotu do nowej normalności w czasie epidemii koronawirusa. W związku z tym od 25 maja swoją działaność mogły wznowić:

  • placówek wsparcia dziennego
  • dziennych domów i klubów seniora
  • dziennych domów pomocy
  • środowiskowych domów samopomocy i klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  • warsztatów terapii zajęciowej
  • podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa.

Rekomendacje dla placówek wsparcia dziennego.