Od dziś niższy podatek dla emerytów i rencistów

525

Od 1 października stawka podatku dochodowego dla osób uzyskujących dochód do kwoty 85 528 zł rocznie zmniejsza się z 18% do 17%. Z obniżonej stawki skorzystają wszyscy, którzy opłacają i rozliczają podatek dochodowy na ogólnych zasadach czyli także emeryci i renciści.

Dzięki zmniejszeniu stawki podatku świadczenie będzie wyższe od kilku do kilkudziesięciu złotych miesięcznie, a co za tym idzie od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie (osoby otrzymujące najniższe gwarantowane świadczenie, czyli 1 100 zł brutto, zyskają 8 zł).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie będzie stosował stawkę 17% wobec wszystkich swoich klientów z dochodem do 85 528 zł. Realna stawka w rozliczeniu rocznym będzie natomiast wynosić 17,75% – uwzględniając 9 miesięcy ze stawką 18% i 3 miesiące ze stawką 17%.