Od marca waloryzacja świadczeń

235
na zdjęciu pokazane jest okienko do przyjmowania klientów w ZUSie. Nad nim jest widoczna biała tabliczka z zielonym napisem emerytury i renty.

W 2023 roku wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wynosi 114,8%. Od marca tego roku świadczenia wzrosną o ten wskaźnik, jednak nie mniej niż o 250zł. Będzie na to przeznaczone na to 44,15mld zł.

Ustawowy wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów oraz usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o conajmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Wysokość świadczeń od 1 marca 2023 roku:

  1. 1588,44zł – najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
  2. 1191,33zł – najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
  3. 1600,70zł – świadczenie przedemerytalne
  4. 294,39zł – dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie, dodatek kombatancki
  5. 2157,80zł – kwota miesięczna uprawniająca do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

 

Źródło: niepelnosprawni.pl