Od września niższe limity dorobienia do renty

345

Od 1 września 2019 r. obniżył się limit, do którego może dorobić rencista bez ryzyka zawieszenia lub zmniejszenia świadczenia.

Od 1 września do 30 listopada 2019 r.:

  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2019 r. wynosi 3387,50 zł brutto – przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty,
  • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2019 r. wynosi 6291,10 zł brutto – przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury/renty.

Osoby posiadające renty z tytułu niezdolności do pracy mogą dorobić od 1 września bez ryzyka zmniejszenia renty do kwoty 3387,50 zł zł brutto. W sytuacji, gdy ich przychód będzie większy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie większy niż jego 130 proc., świadczenie będzie zmniejszone o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Renta z tytułu niezdolności do pracy zostanie zawieszona po osiągnięciu miesięcznie kwoty 6291,10 zł zł brutto.

Rencista socjalny od 1 września 2019 r. może dorobić 3387,50 zł brutto. Po przekroczeniu tej kwoty renta socjalna zostanie zawieszona.