Ósma edycja „Indeksu marzeń”

502

Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko” w ramach projektu „Akademia Odnalezionych Nadziei” rozpoczyna ósmą edycję „Indeksu marzeń”.

W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne z  całego kraju, które spełniają następujące warunki:

  • zdały maturę z dobrym wynikiem (65% ze wszystkich przedmiotów) lub zaliczyły rok studiów z dobrym wynikiem(średnia 4,0),
  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • napiszą list motywacyjny (1 strona A4) odpowiadający na pytanie: „Dlaczego to ja powinienem otrzymać stypendium „Akademii Odnalezionych Nadziei?”,
  • dostarczą zaświadczenie o przyjęciu na studia lub o zaliczonym roku studiów.

O tym, komu zostanie przyznany „Indeks Marzeń”, zdecyduje wynik egzaminu maturalnego bądź osiągnięcia na studiach (do finałowej „dziewiątki” zostaną zakwalifikowane osoby, które będą miały najwyższą średnią spośród nadesłanych zgłoszeń) oraz list motywacyjny.

9 laureatów konkursu otrzyma – dziewięciomiesięczne – stypendia w każdorazowej wysokości 1000 złotych (brutto).

Zgłoszenia należy nadesłać do 30.09.2019 r.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu pod adresem: mimowszystko.org/aktualnosci/spelniaj-swoje-marzenia/