Osoby z niepełnosprawnościami wyłączone z obowiązku zachowania minimalnej odległości

2403
Ograniczenia w przemieszczaniu się obowiązują do odwołania (2 metry – minimalna odległość między pieszymi).
Przypominamy, że wyłączone z tego obowiązku są:
  • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
  • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
  • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

źródło: www.gov.pl