Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami powołany przez Zarząd Województwa Podlaskiego

83
Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami powołany przez Zarząd Województwa Podlaskiego

Powołano pierwszego w historii Samorządu Województwa Podlaskiego Pełnomocnika Zarządu ds. Osób z Niepełnosprawnością.

Została nim dr Anna Drabarz z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, która będzie koordynować działania na rzecz zapewnienia realizacji praw takich osób w regionie zgodnie z konwencją ONZ.

Pełnomocnik Zarządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami będzie zajmowała się m.in. analizą problemów i potrzeb tego środowiska, opiniowaniem projektów aktów prawnych, związanych z prawami osób z niepełnosprawnościami. Będzie też odpowiedzialna za inicjowanie, opiniowanie i współpracę przy opracowywaniu programów dotyczących niepełnosprawnych oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz takich osób. Ponadto, pełnomocnik zajmie się też sprawami związanymi z jeszcze lepszym dostosowaniem urzędu marszałkowskiego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.