PFRON dofinansuje koszty nauki

476

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina o możliwości uzyskania dodatkowej pomocy przez osoby z niepełnosprawnościami, które zamierzają skorzystać z dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w module II programu „Aktywny samorząd”.

Zwiększenie, nawet o 800 zł, dofinansowania w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w module II jest możliwe w przypadku złożenia przez studenta wniosku w formie elektronicznej w dedykowanym systemie SOW – Systemie Obsługi Wsparcia.

Taka możliwość istnieje tylko w ramach bieżącego naboru wniosków, który trwa do 10 października 2019 r.

Wnioski o dofinansowanie kosztów związanych z nauką (czesne – o ile dotyczy oraz dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia) w semestrze zimowym 2019/2020 można składać do 10 października 2019 r.

Więcej informacji na stronie PFRON.