PFRON: Nowe limity dopłat do czynszu dla niepełnosprawnych

851
zielony tło biały napis sam -samodzielność aktywność mobilność poniżej napis mieszkanie dla absolwenta w prawym dolnym rogu logo pfron

PFRON dopłaca do najmu mieszkań wynajętych przez niepełnosprawnych absolwentów. Postawą dopłat jest program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

PFRON informuje o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w I kwartale 2024 roku, dostępnej w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego.

Kto dostanie dofinansowanie do czynszu?

Dofinansowanie otrzyma absolwent szkoły (wszystkie typy szkół w tym wyższe). Ukończenie edukacji na tych poziomach może mieć miejsce  w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Bierze się też pod uwagę datę opuszczenia rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka.

Oczywiście musi złożyć oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej.

Trzeba też złożyć oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Musisz aktywnie szukać pracy

Dofinansowanie wymaga szukania pracy. I to aktywne. Należy przez to rozumieć konkretne starania, które osoba poczyniła aby znaleźć pracę, tzn. m.in. podjęła jedno z następujących działań: zamieszczanie lub odpowiadanie na ogłoszenia, w tym także korzystanie z aplikacji i portali umożliwiających poszukiwanie pracy znajdujących się w Internecie, przeglądanie ogłoszeń, poszukiwanie pracy poprzez krewnych, znajomych lub bezpośrednio w zakładach pracy, poszukiwanie pracy poprzez powiatowy urząd pracy lub prywatne biuro pośrednictwa pracy, uczestniczenie w testach, rozmowach kwalifikacyjnych, podjęcie starań o zorganizowanie własnego miejsca pracy.

Dofinansowanie wynosi:

  • od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
  • od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
  • od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dofinansowanie może być na 36 miesięcy:

  1. W okresie od 1 do 12 miesiąca objętego dofinansowaniem beneficjent nie jest zobowiązany do informowania realizatora Programu o zmianie lub utracie zatrudnienia.
  2. Warunkiem udzielenia dofinansowania od 13 do 36 miesiąca jest złożenie oświadczenia o  zatrudnieniu beneficjenta. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania realizatora Programu o każdorazowej zmianie lub utracie zatrudnienia.
  3. W okresie od 13 do 36 miesiąca przerwa w okresie zatrudnienia może trwać maksymalnie 2 miesiące, jeżeli beneficjent nie wykaże aktywnego poszukiwania pracy. W przypadku aktywnego poszukiwania pracy okres ten może trwać maksymalnie 6 miesięcy.
  4. W okresie od 13 do 36 miesiąca łączny czas trwania przerw w okresie zatrudnienia może trwać maksymalnie 6 miesięcy.

Dla mieszkań w Białymstoku miesięczna dopłata do mieszkania wynosi 2 671zł  Dla gmin sąsiadujących z Białymstokiem (woj. podlaskie) stawka zmniejsza się do 2 554zł. Pozostałe Podlaskie 2 437zł. (Stawki te ustalone są dla Beneficjenta poruszającego się przy pomocy wózka inwalidzkiego).

Źródło: pfron.org.pl