PFRON przywraca dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym

502

PFRON wprowadza zmiany w programie Aktywny Samorząd: po pięciu latach wraca do współfinansowania zakupu wózków o napędzie elektrycznym.

Wznowienie dofinansowań to ponowne rozszerzenie oferty Funduszu, które pozwoli na niwelowanie barier wynikających z ograniczonej mobilności, a tym samym pomoże w podejmowaniu aktywności zawodowej i społecznej przez osoby niepełnosprawne.

Z pomocy w zakupie wózka o napędzie elektrycznym mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielne poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym. W przypadku dzieci do 16. roku życia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. złotych, a minimalny udział własny w zakupie to 10% ceny brutto wózka.

Aby uzyskać dofinansowanie wystarczy złożyć wniosek w MOPR lub PCPR lub w systemie SOW.