Podróże bez barier w Polregio

135

Platforma „Podróż bez barier” zaprojektowana przez POLREGIO w jednym miejscu zbiera wszystkie przydatne informacje ułatwiające osobom z niepełnosprawnościami i osobom
o ograniczonej mobilności planowanie podróży pociągiem i zamawianie asysty. Wszystkie informacje pogrupowane są tematycznie i w sposób bardzo przejrzysty, co znacznie ułatwia znalezienie i dotarcie do wyszukiwanych informacji.

Innowacyjność rozwiązania POLREGIO polega na automatyzacji procesu wyszukiwania dogodnych połączeń i zamawiania asysty na wybrane połączenie. Pasażer nie musi szukać interesującego go połączenia na jednej platformie, a zamawiać asystę na innej, tak jak ma to miejsce u innych przewoźników.

Cały proces dokonywany jest na stronie głównej polregio.pl, bez konieczności rejestracji. Po wyborze trasy i zaznaczeniu wybranych punktów przesiadkowych, pasażer otrzymuje wgląd do szczegółowych informacji o gwarantowanych udogodnieniach, z podziałem na poszczególne stacje planowanej podróży. Dodatkowo, jeśli osoba z ograniczoną mobilnością ma zagwarantowaną pomoc we własnym zakresie na określonym odcinku podróży, może zgłosić potrzebę asysty np. tylko na wybranych stacjach. Nowa platforma scala dane, które do tej pory były rozproszone w różnych źródłach. Pasażer znajdzie na portalu najważniejsze informacje dotyczące tego, w jaki sposób może skutecznie zgłosić swój przejazd i zamówić niezbędną asystę podczas podróży. Na portalu można znaleźć również m. in. odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące planowania i odbywania podróży pociągiem przez osoby o ograniczonej mobilności.