Pomoc niepełnosprawnym obywatelom Ukrainy

214
na zdjęciu widoczne są dwie dłonie w barwach flagi Ukrainy, które siebie dotykają.. Pod nimi widnieje napis o treści : pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnościami.

W ramach programu „pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, który realizowany jest przez PFRON jest możliwość składania wniosków o świadczenia modułu I programu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Pomoc finansowa udzielana jest na wyroby medyczne, na które wymagany jest wkład własny, czyli nie są w 100% refundowane przez NFZ

O świadczenie mogą się ubiegać obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy spełniają następujące warunki:

  • Pobyt ich na terenie RP jest uznany za legalny
  • Posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany przez ukraiński system orzekania o niepełnosprawności
  • W przypadku braku dokumentu, oświadczenie o posiadaniu go

Wniosek należy złożyć w siedzibie MOPR przy ul. Klepackiej 18 w Białymstoku wraz z:

  • Kopią dokumentu potwierdzającego I lub II stopień niepełnosprawności
  • Kopią dowodu zakupu lub naprawy wyrobu medycznego, który jest przedmiotem zlecenia
  • Kopią zlecenia na zaopatrzenie lub naprawę wyrobu medycznego
  • potwierdzeniem uprawnienia do refundacji z NFZ

Więcej szczegółowych informacji dotyczących programu można znaleźć na stronie PFRON.

 

Źródło: www.mopr.bialystok.pl