Strona główna Praca Medycyna pracy

Medycyna pracy

Obowiązkiem każdego pracodawcy, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest skierowanie osoby niepełnosprawnej, jak i pełnosprawnej, do lekarza medycyny pracy na badania lekarskie w celu uzyskania orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy tej osoby na określonym stanowisku pracy.

Uzyskanie stopnia niepełnosprawności oznacza, że w stanie zdrowia pracownika zaszły zmiany, które wymagają podjęcia przez pracodawcę odpowiednich działań oraz że wydane dotychczas orzeczenie lekarskie dla celów badań profilaktycznych straciło swoją ważność.

W skierowaniu należy określić:

  • stanowisko pracy,
  • rodzaj pracy oraz
  • informacje o występowaniu na tym stanowisku czynników szkodliwych lub warunków uciążliwych.

Kandydat do pracy podczas pierwszej wizyty u lekarza medycyny pracy dostaje do wypełnienia tzw. Kartę Badania Profilaktycznego. Oprócz danych osobowych zawarte są w niej pytania np. o miejsce i charakter dotychczasowej pracy, wypadki w pracy, omdlenia, uczulenia, choroby w rodzinie itp.

Prawidłowo i rzetelnie wypełniona karta to kompendium wiedzy dla lekarza medycyny pracy, na podstawie której może wyrokować o zagrożeniu chorobą zawodową lub poznać dolegliwości z lat poprzednich, mogące rzutować na obecny stan zdrowia. W wypełnianym wywiadzie nie powinno się zatajać jakichkolwiek dolegliwości, ponieważ grozić to może niebezpieczeństwem utraty zdrowia, a nawet życia.

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast