Strona główna Prawo Przepisy w sprawie równego traktowania

Przepisy w sprawie równego traktowania

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania określa obszary i sposoby przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania ze względu na:

  • płeć,
  • rasę,
  • pochodzenie etniczne,
  • narodowość,
  • religię,
  • wyznanie,
  • światopogląd,
  • niepełnosprawność,
  • wiek,
  • orientację seksualną.

Ustawa określa również organy właściwe w sprawach przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania.

Spis treści aktu prawnego:
Rozdział I Przepisy ogólne
Rozdział II Zasada równego traktowania i środki prawne dla jej ochrony
Rozdział III Organy właściwe w sprawach przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania
Rozdział IV Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast