Strona główna Prawo Standard WCAG 2.0

Standard WCAG 2.0

Pod nazwą WCAG 2.0 kryją się wytyczne w zakresie dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami (w szczególności z niepełnosprawnością sensoryczną: wzroku lub słuchu).

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) zostały opublikowane przez Web Accessibility Initiative, czyli inicjatywę organizacji World Wide Web Consortium, w skrócie W3C.

WCAG skupia się wokół 4 głównych zasad dostępności. Są nimi:

  • percepcja,
  • funkcjonalność,
  • zrozumiałość,
  • rzetelność.

WCAG 2.0 zawiera wskazówki i zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych. Od 15 października 2012 roku wytyczne WCAG w wersji 2.0 zyskały status międzynarodowej normy ISO/IEC 40500:2012.

W Polsce obowiązek dostosowania stron www do wytycznych WCAG 2.0 obowiązuje od 1 czerwca 2015, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526).

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast