Strona główna Prawo Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest aktem prawa powszechnie obowiązującego regulującego szeroko pojęte zagadnienia dotyczące tematyki niepełnosprawności.

W szczególności, ustawa definiuje:

  • niepełnosprawność: stopnie, rodzaje i symbole,
  • system orzekania o niepełnosprawności dzieci i dorosłych w miejskich/powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  • przepisy szczególne prawa pracy dotyczące pracowników z niepełnosprawnością,
  • zasady działania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ustawa jest zbudowana z XI rozdziałów:
Rozdział I Przepisy ogólne
Rozdział II Orzekanie o niepełnosprawności
Rozdział III Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Rozdział IV Uprawnienia osób niepełnosprawnych
Rozdział V Szczególne obowiązki i uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
Rozdział VI Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej
Rozdział VII Zadania i organizacja służb działających na rzecz osób niepełnosprawnych
Rozdział VIII Szkolenie osób niepełnosprawnych
Rozdział IX Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Rozdział X Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Rozdział XI Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast