Strona główna Prawo Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych określa podstawowe zasady i instytucje dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Zgodnie z przepisami ustawy, ubezpieczenia społeczne obejmują:

 • ubezpieczenie emerytalne;
 • ubezpieczenia rentowe;
 • ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane „ubezpieczeniem chorobowym”;
 • ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane „ubezpieczeniem wypadkowym”.

Ustawa określa zasady:

 • podlegania ubezpieczeniom społecznym;
 • ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstaw ich wymiaru;
 • prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek;
 • działania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS);
 • organizację, zasady działania i finansowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS);
 • działania Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD);
 • kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Ustawa określa również zasady, tryb i terminy:

 • zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek,
 • rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego,
 • opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Ustawa stoi na gruncie równego traktowania wszystkich ubezpieczonych bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, stan cywilny oraz stan rodzinny.

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast