Prezydent podpisał ustawę Dostępność Plus

455

14 sierpnia 2019 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dzięki temu instytucje publiczne będą dostępne dla wszystkich. W urzędach znikną bariery architektoniczne i cyfrowe, powstanie Fundusz Dostępności, z którego finansowane będą usprawnienia w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów, każdy będzie mógł się poskarżyć na brak dostępności.

Celem ustawy jest umożliwienie osobom ze szczególnymi potrzebami korzystania z usług publicznych poprzez stopniową poprawę dostępności podmiotów publicznych (urzędów, szkół, szpitali, uczelni, przychodni, muzeów). Aby to osiągnąć, w ustawie zapisano kilka rozwiązań, między innymi:

  • zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w instytucjach publicznych (na przykład brak barier architektonicznych, właściwe oznakowanie, dostępne strony internetowe),
  • Fundusz Dostępności, którego środki mają być przeznaczane na usprawnienia w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami (między innymi montaż wind w budynkach wielorodzinnych),
  • umożliwienie złożenia skargi na brak dostępności, która będzie mogła poskutkować nawet nałożeniem grzywny na instytucję publiczną,
  • koordynację inicjatyw prodostępnościowych – ze strony rządu koordynatorem będzie minister inwestycji i rozwoju, którego ma wspierać Rada Dostępności wzorowana na amerykańskiej Access Board
  • szansę zdobycia certyfikatu dostępności przez organizacje pozarządowe i podmioty prywatne.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wyjątkiem są przepisy odnoszące się do certyfikacji dostępności, które wchodzą w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia. Instytucje publiczne będą miały 24 miesiące na dostosowanie się do przepisów o dostępności.