Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2019

439

Od sierpnia 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku przyznaje pomoc w formie usługi opieki wytchnieniowej. Podstawą realizacji tej formy wsparcia jest program Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. Program będzie realizowany do grudnia 2019 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
    • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
    • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

oraz

  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Pomoc może być świadczona w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz w ośrodku wsparcia. Na terenie Białegostoku usługi świadczą trzy podmioty:

  • Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni” (osoby dorosłe i dzieci w miejscu zamieszkania),
  • Spółdzielnia Socjalna ,,Sukurs” (osoby dorosłe i dzieci w miejscu zamieszkania),
  • Towarzystwo Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum” w Białymstoku (osoby dorosłe w ośrodku wsparcia).

Szczegółowe informacje wraz z wymaganymi dokumentami dostępne pod adresem: www.mopr.bialystok.pl/index.php/realizowane-programy/program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019