Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

429

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków do „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.

Wnioski można składać do 30 listopada.

Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom
niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej,
włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie
do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.

Wśród zadań objętych dofinansowaniem wyróżniono:

  • wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych,
  • wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w tym
    Mistrzostw Polski i Pucharów Polski osób niepełnosprawnych,
  • wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych,
  • promocja sportu osób niepełnosprawnych.

O przyznanie dofinansowania zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje oraz potrzebne dokumenty znajdują się na stronie: Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki